Cymraeg

Caredig i'r Meddwl - anturiaethau Creadigol i Blant

Clwb Celf i 8 - 12 oed

Gofod meithringar i chwilfrydedd, dychymyg a chyfeillgarwch ffynnu.

Mae Oriel Davies a’r sefydliad celfyddydol Ennyn wedi dod at ei gilydd i ddyfeisio creadigedd ar gyfer plant sy’n annog chwarae, archwilio a hunan fynegiant.


Yn y gweithdai parhaus hyn gall plant ddatblygu ymwybyddiaeth ofalgar, hyder, ymdeimlad o le yn y byd trwy chwarae creadigol. Dysgwch am weithgareddau Clwb Celf sydd ar ddod https://orieldavies.org/whats-...

Mae'r gweithdai'n canolbwyntio ar fyd natur, gan ganolbwyntio ar gysylltu, dysgu am a sylwi ar fyd natur. Mae cyfranogwyr yn ymgysylltu â deunyddiau, prosesau a sgyrsiau i archwilio rhaglen celf weledol gyfoes yr oriel.

Rydym yn gwreiddio themâu o fewn y gweithdai hyn sy'n adlewyrchu gwerthoedd craidd yr oriel - meithrin ymwybyddiaeth ofalgar, dathlu lle trwy draddodiadau a chwedlau a thanio chwilfrydedd creadigol.


Sefydliad celf yng nghanolbarth Cymru yw Ennyn sy'n darparu rhaglen gelfyddyd gymunedol ddwyieithog.

Published: 01.08.2022