Cymraeg

Lles mewn Mannau Gwyrdd: ARCHWILIWCH

Cydiwch yn eich cot a'ch esgidiau, rhowch bleser i'ch synhwyrau a gwnewch ychydig o ymarfer corff ysgafn ar yr un pryd!

Ymunwch â sesiynau lles wythnosol rhad ac am ddim Cultivate o deithiau cerdded byr i ddod i adnabod ein mannau gwyrdd bendigedig. Rhowch gynnig ar fonitro a mapio ein coed a'n planhigion. Dan arweiniad arweinydd y gweithdy, Mel Chandler, dangosir i chi sut i ofalu am a chynnal Llwybrau Bwyta’r Drenewydd – ffrwythau a phorthiant am ddim ar garreg ein drws!


Cynhelir y sesiynau rhad ac am ddim hyn bob bore dydd Iau o 11am tan 1pm

Dewch i gwrdd â ni y tu allan i Oriel Davies. Croeso i bawb!


Published: 28.02.2022