Cymraeg

NEWYDD - prosiect adfer

Taith greadigol faethlon i bobl y mae eu bywydau yn cael eu heffeithio’n andwyol gan ddefnydd o sylweddau ac alcohol

Mae ANEW yn daith greadigol faethlon i bobl y mae eu bywydau’n cael eu heffeithio’n andwyol gan y defnydd o sylweddau ac alcohol ac sy’n ystyried, neu’n cychwyn ar, LLWYBR ADFER.

Prosiect llawr gwlad yw ANEW sydd wedi’i ddylunio a’i drefnu gan bobl sydd am greu cymuned adfer ar gyfer cydgefnogaeth, twf a chysylltiad â’r gymuned ehangach.

Mae Oriel Davies yn rhan o’r prosiect hwn ynghyd â’r elusen ddawns Ipelo yn Llandrindod, Kaleidoscope a Cyfle Cymru. Mae'n cael ei ariannu a'i gomisiynu gan Gyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Gyda’n gilydd byddwn yn helpu i feithrin eich llais creadigol a’ch sgiliau a rhannu straeon trwy wneud ffilmiau, ysgrifennu creadigol, celfyddydau gweledol, gwehyddu basgedi, symud, cerddoriaeth a mwy.

Cynhelir gweithdai creadigol ar ddydd Mawrth a dydd Iau yn yr oriel o 10am - 3pm tan 3 Awst

Dewch fel yr ydych - dim angen profiad - am baned a chwmni a gyda'n gilydd byddwn yn creu ac yn rhannu straeon.

Byddwn yn gweithio gydag artistiaid hyfryd i ddatblygu sgiliau newydd, cael ychydig o hwyl heb straen a gyda'n gilydd i greu rhywbeth i'w rannu gyda'r byd.

I gael sgwrs gyfeillgar a chyfrinachol am sut mae'r prosiect yn gweithio ac i gysylltu â phobl leol eraill sy'n gwella, cysylltwch â Ben 07415 224 599 a Wayne 07473 622976. Mae Ben a Wayne ill dau yn rhan o'r gymuned adfer.

Published: 14.06.2023