Cymraeg

Rydyn ni'n rhan o Wild Escape y Art Fund

Rydym yn ymuno â channoedd o orielau ac amgueddfeydd eraill yr haf hwn i ddathlu byd natur gyda gweithdai a digwyddiadau arbennig

Am y Wild Escape - Mehefin a Gorffennaf 2023

Dan arweiniad yr elusen gelf genedlaethol Art Fund a gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Lloegr, mae cannoedd o amgueddfeydd, orielau a thai hanesyddol yn dod ynghyd ar gyfer y cydweithrediad mwyaf erioed rhwng amgueddfeydd y DU.


Ffair Wanwyn Ebrill 2023. Credyd Llun Andrea Gilpin

Mae The Wild Escape yn gyfle i ymuno â’r sgwrs frys am argyfwng hinsawdd a cholli bioamrywiaeth a chwilio am atebion cadarnhaol i fyd natur, mewn partneriaeth â'r elusennau amgylcheddol blaenllaw yr RSPB a WWF a'r sefydliadau diwylliannol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac English Heritage.

Mae The Wild Escape wedi’i hysbrydoli gan Wild Isles, cyfres nodedig gan y BBC sy’n archwilio fflora a ffawna’r DU.

Mae Oriel Davies yn trefnu ac yn cefnogi gweithgareddau sy’n canolbwyntio ar adnoddau naturiol ein hamgylchedd lleol – gan gynnwys Gŵyl awyr agored y Drenewydd a gweithdai i oedolion, pobl ifanc a phlant. Ceir manylion ar ein tudalen Digwyddiadau


Published: 18.05.2023