Cymraeg

Tenant Caffi

Rydyn ni'n chwilio am denant newydd i redeg ein caffi bach yn Oriel Davies.

Rydym yn chwilio am athrylith bwyd creadigol i ymgymryd â'n caffi. Fel sefydliad rydym yn canolbwyntio ar gydwybod gymdeithasol, iechyd a lles, ein hamgylchedd a chynaliadwyedd, entrepreneuriaeth a chydraddoldebau ac amrywiaeth. Hoffem adlewyrchu'r rhain, gyda'n partner, yn y caffi.

Yn ddelfrydol hoffem gynnig cynaliadwy sy'n adlewyrchu ein lleoliad, gan ddefnyddio cynnyrch lleol i greu ymdeimlad o le. Mae hyn yn golygu cyrchu cynhyrchion yn lleol a lleihau'r effaith ar yr amgylchedd. Bwyd cyfan llysieuol, llaeth organig lleol, coffi wedi'i rostio o Gymru, cawsiau lleol, gwinoedd, cwrw a seidr o'r ardal, hufen iâ lleol, surdoes ffres wedi'i bobi, cacennau cartref a theisennau.

Efallai bod y cynnig yn cynnwys bwydlenni cyfyngedig iawn, fel tost, cawl, uwd, bowlenni salad, cacen y dydd ac yn bwysicaf oll coffi gwych. Dylai'r pwyslais fod ar grefft bwyd. Rydym yn hyblyg ac yn cynnig cyfleoedd i greu profiadau bwyta arbennig ar brydiau. Mae potensial hefyd i ddarparu ar gyfer priodasau, cyfarfodydd, agoriadau arddangosfeydd a digwyddiadau eraill. Mae potensial i ddatblygu profiadau bwyta gyda'r nos, dosbarthu, casglu.

Yr amseroedd agor ar gyfer yr haf yw 11-5 o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn. Byddai maint y gegin yn addas ar gyfer cynnig cyfyngedig na fyddai angen llawer o baratoi arno. Mae cyfle enfawr i ddatblygu coffi, brechdanau, saladau, hufen iâ a phicnics i bobl eu bwyta yn y lleoedd agored o amgylch yr oriel.

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth.

Published: 02.06.2021