Cymraeg

CAU AR Y DYDD IAU THURSDAY CLOSURE 14 RHAGFYR 2023

CYHOEDDIAD | PLEASE NOTE

ORIEL DAVIES WILL OPEN LATE ON THURSDAY DUE TO A FUNERAL.

THE CAFE WILL BE CLOSED ALL DAY, BUT THE GALLERY AND SHOP WILL BE OPEN 1.30-4PM

||||||||||||||

BYDD ORIEL DAVIES YN AGOR YN HWYR DDYDD IAU OHERWYDD ANGLADD.

BYDD Y CAFFI AR GAU DRWY’R DYDD, OND BYDD YR ORIEL A’R SIOP AR AGOR 1.30-4PM

Published: 12.12.2023