Cymraeg

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dd

Eleni fe wnaethom gefnogi ein banc bwyd lleol yn hytrach na rhoi anrhegion i'n gilydd.

Steffan and a box of food for the food bank
Steffan and a box of food for the food bank

Gwyddom fod eleni wedi bod yn anodd i gynifer ohonom, felly yn hytrach na rhoi anrhegion i’n gilydd daethom ag eitemau o fwyd i’n banc bwyd lleol. Dymunwn dymor gwyliau heddychlon a llewyrchus i chi gyd, Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrthym ni i gyd yn Oriel Davies. Rydym ar agor eto ar 2 Ionawr

Published: 23.12.2023