Cymraeg

Wythnos Ffoaduriaid 2024

Thema Wythnos Ffoaduriaid 2024 yw “Ein Cartref”. O’r lleoedd rydyn ni’n eu casglu i rannu prydau i’n cartref ar y cyd, y blaned ddaear: gwahoddir pawb i ddathlu’r hyn y mae Ein Cartref yn ei olygu iddyn nhw.

Gall cartref fod yn lloches, yn deimlad neu'n gyflwr meddwl. Mae i'w gael mewn arogleuon, blasau a synau. O'r dillad rydyn ni'n eu gwisgo i'r geiriau rydyn ni wedi'u magu gyda nhw. Mae mewn bwyd, cerddoriaeth a chelfyddydau. Mae yn ein diwylliannau ac yn ein tirweddau.

Gyda’n gilydd, yn ystod Wythnos y Ffoaduriaid, gadewch i ni ymarfer ein cydsafiad a gwneud Ein Cartref yn lle mwy croesawgar, diogel a chynaliadwy i bawb.

Darllenwch fwy yn refugeeweek.org.uk

“To me, a home is where you feel loved, safe, and cherished.”- Malala Yousafzai
Masks

Rydym yn falch yma yn Oriel Davies ein bod yn gallu parhau ag etifeddiaeth Gwendoline a Margaret Davies, casglwyr a chymwynaswyr gorau Cymru, drwy wneud yr oriel yn ofod cynnes a chroesawgar i bawb.

Daeth ein prosiect diweddar 'Caneuon Afon' i ben gyda phenwythnos bendigedig o ganu, rhannu prydau bwyd a gwneud cysylltiadau gyda Chôr Oasis one world, Caerdydd, Corau Cymunedol Credu Hafren a Llanidloes a Chlwb Swper Syria Y Drenewydd.

Rydym yn meithrin perthynas â theuluoedd ffoaduriaid lleol trwy amrywiaeth o weithgareddau sy'n canolbwyntio ar yr amgylchedd naturiol, yr Afon Hafren a rhannu bwyd a cherddoriaeth.

River Songs

Dod ag Artistiaid Ffoaduriaid i Gymru

Ar 4 Awst 1914 ymosododd yr Almaen ar Wlad Belg, gan achosi'r Rhyfel Byd Cyntaf. Ffodd dros filiwn o Wlad Belg o'u cartrefi.

Penderfynodd y teulu Davies y dylid dod ag artistiaid o Wlad Belg i Gymru, lle gallent weithio’n ddiogel, ac ysbrydoli myfyrwyr celf y wlad. Teithiodd yr Uwchgapten Burdon-Evans, eu hasiant, a'u ffrind Thomas Jones i Wlad Belg lle buont yn ymgynnull grŵp o naw deg un o ffoaduriaid, gan gynnwys y cerflunydd George Minne, a'r peintwyr Valerius de Saedeleer a Gustave van de Woestyne a'u teuluoedd.

Roedd y tri artist i dreulio gweddill y rhyfel fel ffoaduriaid, yn dibynnu i raddau helaeth ar y teulu Davies am gefnogaeth. Tra bod eu heffaith ar y celfyddydau yng Nghymru yn gyfyngedig, roedd gwaith y tri i gael ei ddylanwadu’n ddwfn gan eu halltudiaeth Gymreig.

Published: 18.06.2024