Cymraeg

Gwyl Awyr Agored y Drenewydd Mehefin 4-5, 2022

Dathliad penwythnos o'r awyr agored sydd wedi'i leoli ym mannau gwyrdd a glas y Drenewydd

Penwythnos llawn dop o deithiau cerdded, gweithgareddau a gweithdai am ddim.

Mae gan y Drenewydd fannau gwyrdd rhyfeddol i archwilio a chwarae ynddynt. Mae'r Afon Hafren a'i glannau'n darparu cynefinoedd ar gyfer adar, anifeiliaid a bywyd yr afon.

Ymunwch â gweithgareddau a threulio amser yn y lleoedd hardd hyn ar garreg eich drws

Darllenwch fwy ac archebwch ar gyfer digwyddiadau ar wefan Gŵyl Awyr Agored y Drenewydd


teithiau cerdded, mordwyo, beiciau trydan, beicio, canŵio, pysgota, rhedeg parc, garddio, taith gerdded canu, taith gerdded greadigol, ceilidh

Trefnir yr ŵyl gan Walking Newtown a’i chefnogi gan Gyngor Tref Y Drenewydd a LLanllwchaearn, Open Newtown ac Oriel Davies Gallery

FEL RHAN O'R ŴYL MAE'R ORIEL YN TREFNU TAITH GREADIGOL GYDA 'ALICE DRAWS THE LINE' AR DDYDD SUL 5ED MEHEFIN 11.30YP - 1.30YP. AM FWY O WYBODAETH AC I ARCHEBU


Published: 06.05.2022