Cymraeg

Amser Stori yn Oriel Davies

Sesiynau adrodd straeon ar gyfer meithrinfeydd y Drenewydd yr hydref hwn

Bydd amser stori yn digwydd yn yr oriel lle mae ein harddangosfa gyfredol o flancedi a gwehyddu cyfoes i'w gweld. Mae'r arddangosfa'n dwyn ynghyd rai o artistiaid tecstilau mwyaf blaenllaw Cymru mewn dathliad o grefft a lliw, gan fywiogi ein dyddiau hydref.

Gyda blancedi mewn golwg a'u cysylltiad â chynhesrwydd a chysur, rydym yn gwahodd plant i ddod â'u blancedi arbennig i mewn ar gyfer sesiwn adrodd stori glyd. Bydd taith fer o amgylch yr arddangosfa hefyd. Mae'r straeon yn annog cyfranogiad a bydd staff yr oriel yn eu darllen.

Mae straeon yn addas ar gyfer plant 2 - 4 oed. Bydd sesiynau'n rhedeg ar fore Mawrth a Iau 10 - 10.30am rhwng canol mis Tachwedd a chanol mis Rhagfyr (mae gennym ni rywfaint o hyblygrwydd o ran amseriadau os nad yw'r rhain yn gyfleus).

ARCHEBWCH YMA


Gallwch archebu lle ar un o'r dyddiadau canlynol:

Tachwedd 18fed, 23ain, 25ain neu 30fed

Rhagfyr 2il, 7fed, 9fed, 14eg neu 16eg.

Nodwch nifer y disgyblion a'r staff sy'n mynychu.

Ewch i mewn iddo trwy'r prif ddrysau ar ochr parc yr oriel

Mae angen gwisgo masgiau gan oedolion heb eithriad yn ystod y teithiau.

Er mwyn sicrhau bod cyfyngiadau Covid yr oriel yn cael eu cynnal, mae'r niferoedd yn gyfyngedig i 20 o blant a staff.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r oriel ar 01686 625041 dydd Mawrth - dydd Sadwrn 9am - 5pm.

Published: 10.11.2021