Cymraeg

Cynulliad Ifainc

Ydych chi'n adnabod unrhyw un o dan 25 oed a allai fod â diddordeb mewn cymryd mwy o ran yn yr oriel? Rydym yn chwilio am grŵp bach o bobl i arwain a llywio ein rhaglen a datblygiad yn y dyfodol, a fydd â mynediad at ein hadnoddau i ddatblygu eu prosiectau eu hunain.


Ydy hyn yn swnio'n ddiddorol? Ydych chi eisiau gwybod mwy?

Cysylltwch

Logo: ©️Hefin Jones 2021

Published: 04.09.2021