Cymraeg

Rydym yn cefnogi’r Cyflog Byw

Rydym yn gyflogwr cyflog byw

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein hachrediad #CyflogByw.

Y Cyflog Byw go iawn yw’r unig gyfradd cyflog yn y DU sy’n cael ei thalu’n wirfoddol gan dros 9,000 o fusnesau yn y DU sy’n credu bod eu staff yn haeddu cyflog sy’n diwallu anghenion bob dydd – fel y siop wythnosol a chost dillad ac esgidiau.

O ddechrau mis Ebrill mae ein holl dîm yn Oriel Davies yn cael eu talu o leiaf £9.90 yr awr

Published: 28.05.2022