Cymraeg

News Archives

For 2022. There are no entries - my memory doesn't go back that far ...

Ionawr

Kind to The Mind

Published on Dydd Llun 17th Ionawr 2022 at 2:03 YH

Read more about Kind to The Mind

7 AE2 D448 FEC6 4107 B456 7746 A89 DF57 A

YSGRIFENWYR!

Published on Dydd Gwener 14th Ionawr 2022 at 8:46 YB

Ysgrifenwyr! Er gwaethaf ei syniadau blaengar niferus, roedd Robert Owen yn ddyn ei gyfnod. Mae gan y diwydiant tecstilau bryderon cymdeithasol ac amgylcheddol sylweddol ac mae llawer o'r materion hyn yn berthnasol i'r cyfoes. O gaethwasiaeth, llafur plant, siopau chwys, anghydraddoldebau a chamfanteisio i erydiad tir a ffasiwn taflu i ffwrdd mae stori tecstilau yn agor llawer o gwestiynau a dadlau. Rydym yn chwilio am awdur o liw sydd am archwilio rhai o’r syniadau hyn, i greu cerdd neu delyneg fer sy’n archwilio etifeddiaeth Robert Owen. Bydd yr awdur yn cyfarfod â phlant ysgol neu grwpiau cymunedol penodol i rannu eu profiad o ddarllen ac ysgrifennu ym mis Chwefror ac annog pobl i ysgrifennu rhywbeth hefyd. Bydd y gwaith yn cael ei gynnwys mewn prosiect celf cyhoeddus a fydd yn cael ei ddadorchuddio ym mis Mai 2022

Faint: £1750 (Yn seiliedig ar £250 y dydd). Gwnewch gais trwy e-bost at steffan@orieldavies.org erbyn 23/01/22 (pwnc “writer”)

Read more about YSGRIFENWYR!

Chwefror

IMG 0433 2

Lles mewn Mannau Gwyrdd: ARCHWILIWCH

Published on Dydd Llun 28th Chwefror 2022 at 9:10 YB

Cydiwch yn eich cot a'ch esgidiau, rhowch bleser i'ch synhwyrau a gwnewch ychydig o ymarfer corff ysgafn ar yr un pryd!

Read more about Lles mewn Mannau Gwyrdd: ARCHWILIWCH

7 AE2 D448 FEC6 4107 B456 7746 A89 DF57 A

Rydym yn chwilio am ymddiriedolwyr newydd

Published on Dydd Llun 28th Chwefror 2022 at 12:00 YB

Hoffech chi helpu i lunio dyfodol Oriel Davies Gallery?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn celf weledol ac wedi ymrwymo i sicrhau bod y profiad o gelf gyfoes ar gael i bawb? Ydych chi eisiau gwneud cyfraniad cadarnhaol i'n cymuned, i gymdeithas ac i'r amgylchedd?

Rydym yn chwilio am ymddiriedolwyr newydd i ymuno â Bwrdd Oriel Davies yn 2022 i helpu i lunio dyfodol yr oriel.

Read more about Rydym yn chwilio am ymddiriedolwyr newydd

5616 C8 CC 4 D60 4467 81 E2 DB23 ABEE99 C1

Dwi'n Caru Y Drenewydd!

Published on Dydd Iau 24th Chwefror 2022 at 2:12 YH

Ein Drenewydd! Cystadleuaeth Celf Fawr

Read more about Dwi'n Caru Y Drenewydd!

1763 CAEA 94 EC 4335 A39 A C74980 AF00 C5

Nawr yw’r amser y sefyll am

Published on Dydd Mercher 23rd Chwefror 2022 at 10:17 YB

Mae Oriel Davies wedi ymrwymo i bolisi dim goddefgarwch tuag at hiliaeth yng Nghymru dan arweiniad Race Council Cymru. Gwnewch eich addewid nawr trwy glicio ar y llun isod.

Read more about Nawr yw’r amser y sefyll am

Final logo jpg RGB

Gweithdai ar gyfer Lles

Published on Dydd Llun 21st Chwefror 2022 at 6:42 YH

Ymunwch â ni am weithgareddau am ddim ar ddydd Iau 2 - 4 yn y mannau gwyrdd.

Read more about Gweithdai ar gyfer Lles

E3378118 56 FA 4 A39 8568 6 CA583 C4 CCA2

RO250

Published on Dydd Sadwrn 19th Chwefror 2022 at 5:30 YH

Robert Owen 250
Roedd 2021 yn nodi 250 mlynedd ers genedigaeth Robert Owen yn y Drenewydd.

Ar ôl ymgynghoriad cyhoeddus llawn, mae prosiect cyfunol i nodi'r pen-blwydd hwn wedi'i lansio, gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal yn Y Drenewydd ym mis Ebrill.


Read more about RO250

IMG 0938 2

Cerddi wedi'u hail-greu mewn brwsh ac inc

Published on Dydd Mercher 9th Chwefror 2022 at 11:57 YB

Llythrennau llaw brws ac inc yn fyw yn yr oriel gan Alice Savery

Read more about Cerddi wedi'u hail-greu mewn brwsh ac inc

Mawrth

9 E13 C5 C1 793 C 44 B6 B41 F CA56580 C399 C

Dydd Gwyl Dewi Hapus

Published on Dydd Mawrth 1st Mawrth 2022 at 7:44 YB

Heddiw dathlwn wehydd Cymreig gwych, Llio James, yr ymddangosodd ei gwaith yn Creu//Make and Blanket Coverage

Read more about Dydd Gwyl Dewi Hapus

Ebrill

761 B8 B57 91 FF 4 D0 B AA36 9 BEE32 A14 CE7

Cyfle

Published on Dydd Sadwrn 9th Ebrill 2022 at 10:06 YB

Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â ni! gwnewch gais yn ysgrifenedig steffan@orieldavies.org

Read more about Cyfle

Kunichika Ichikawa Danjuro 900x700

Friends of Oriel Davies Trip

Published on Dydd Sul 3rd Ebrill 2022 at 11:34 YB

Toyohara Kunichika Prints Exhibition at The Lady Lever Gallery and the Tudor Exhibition at Walker Art Gallery

Read more about Friends of Oriel Davies Trip

Mai

92 F56 E63 4046 4 B00 8938 65 D5 DA8 C56 E8

Rydym yn cefnogi’r Cyflog Byw

Published on Dydd Sadwrn 28th Mai 2022 at 10:33 YH

Rydym yn gyflogwr cyflog byw

Read more about Rydym yn cefnogi’r Cyflog Byw

18 CEDD91 5236 41 CD A26 B 61 EF61665685

RO250

Published on Dydd Mercher 11th Mai 2022 at 12:00 YB

Mae gwaith celf newydd ar gyfer y mannau gwyrdd ar ei ffordd

Read more about RO250

1 singing walk picnic

Gwyl Awyr Agored y Drenewydd Mehefin 4-5, 2022

Published on Dydd Gwener 6th Mai 2022 at 3:13 YH

Dathliad penwythnos o'r awyr agored sydd wedi'i leoli ym mannau gwyrdd a glas y Drenewydd

Read more about Gwyl Awyr Agored y Drenewydd Mehefin 4-5, 2022

Mehefin

75 E27221 81 F8 4 EC5 9922 DDB807 D754 A4

Rydyn ni yn y newyddion

Published on Dydd Mawrth 14th Mehefin 2022 at 7:28 YH

Mae erthygl am Rembrandt yn dod i Gymru yn y Guardian DARLLENWCH YMA

Read more about Rydyn ni yn y newyddion

Black and White portraits of the seven shortlisted artists

ARTES MUNDI 10 gyda’i bartner cyflwyno SEFYDLIAD BAGRI

Published on Dydd Iau 9th Mehefin 2022 at 10:00 YB

CYHOEDDI’R RHESTR FER A’R CANOLFANNAU AR GYFER RHIFYN Y DENGMLWYDDIANT

Read more about ARTES MUNDI 10 gyda’i bartner cyflwyno SEFYDLIAD BAGRI

Gorffennaf

55 E5 E761 F109 46 D9 B545 DEAD50 E20304

Ein Cartref Ein Clwt

Published on Dydd Mawrth 26th Gorffennaf 2022 at 3:20 YH

Darparu mannau cyfarfod, adnoddau a mannau cychwyn i bobl ifanc leisio barn a chynhyrchu syniadau.

Read more about Ein Cartref Ein Clwt

IMG 20190716 175637 418

Cyfle gwirfoddoli ar sail natur

Published on Dydd Mawrth 5th Gorffennaf 2022 at 10:03 YH

Rydym yn chwilio am wirfoddolwr i helpu gyda’n gweithdai gwehyddu lles cymunedol

Read more about Cyfle gwirfoddoli ar sail natur

Awst

Kidstown holding image 1 1536x1024

KIDSTOWN

Published on Dydd Mercher 24th Awst 2022 at 9:45 YB

Os ydych yn adnabod plentyn 6-11 oed a allai fod â diddordeb mewn cymryd rhan, dewch i gwrdd â ni o flaen Oriel Davies Gallery unrhyw bryd rhwng 11am – 4pm ar 26 / 27 / 28 Awst.

DS. Mae hwn yn ddigwyddiad sy’n cael ei redeg gan National Theatre Wales.

Read more about KIDSTOWN

E9 C21 A58 9 A46 41 B5 B977 899 E102 B3 A7 D

Caredig i'r Meddwl - anturiaethau Creadigol i Blant

Published on Dydd Llun 1st Awst 2022 at 10:13 YB

Clwb Celf i 8 - 12 oed

Read more about Caredig i'r Meddwl - anturiaethau Creadigol i Blant

Hydref

FDDF545 E F4 B9 4170 A13 B 790 DAFA29199

Gwrandewch ar yr adolygiad diweddaraf o Shared Space ar BBC RADIO WALES The Review Show

Published on Dydd Sadwrn 1st Hydref 2022 at 5:28 YH

30/09/2022 The Review Show on Sounds

Os wnaethoch chi fethu The Review Show ar Radio Wales gallwch wrando eto ar BBC Sounds yma

Read more about Gwrandewch ar yr adolygiad diweddaraf o Shared Space ar BBC RADIO WALES The Review Show

1207708 A D9 C7 4 E23 8 DC6 9 D8059 F421 F3

Cyfleoedd

Published on Dydd Sadwrn 1st Hydref 2022 at 11:11 YB

Dyddiad cau wedi'i ymestyn i ddydd Gwener 14 Hydref 5pm

Cyfres o Gyfleoedd Artistiaid yn Ysbyty Cymunedol Bro Ddyfi, Prosiect Iechyd a Lles, Machynlleth

‘Ffydd Gobaith Cariad’ / ‘Faith Hope Love’

Read more about Cyfleoedd

Tachwedd

Coffee Machine

caffi DAVIES cafe yn agor

Published on Dydd Mercher 30th Tachwedd 2022 at 7:00 YB

Mae ein caffi nawr ar agor 11-3 dydd Mawrth i ddydd Sadwrn. Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y ddolen yma

Read more about caffi DAVIES cafe yn agor

3 CFE5030 C50 D 4 FC7 8 BD9 3 ED3 D1 D410 F0

Tobias a’r Angel Digwyddiad Agoriadol

Published on Dydd Sadwrn 19th Tachwedd 2022 at 8:49 YB

Rydym yn cynnal digwyddiad agoriadol 5-7pm ar 2 Rhagfyr i ddathlu dyfodiad Tobias a’r Angel fel rhan o Daith Campwaith yr Oriel Genedlaethol. Ymunwch â ni a chwrdd â rhai o'r artistiaid sydd wedi ymateb i gampwaith y Dadeni hwn. Bar Talu a Chaffi ar agor

Read more about Tobias a’r Angel Digwyddiad Agoriadol

B5 C4991 D 2 ADA 489 A 90 BD 2 F53 F955749 C

Digwyddiadau Tymhorol

Published on Dydd Llun 14th Tachwedd 2022 at 4:03 YH

Wrth i ni symud tuag at ganol y gaeaf rydym yn paratoi rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau i ddod â ni at ein gilydd, gan ddathlu llawenydd creadigrwydd.

Read more about Digwyddiadau Tymhorol

Rhagfyr

011 A1 B7 F 5 FC2 4 D6 C 8 E68 DB04846 E108 A

Croeso Cynnes Apêl Gaeaf

Published on Dydd Mercher 21st Rhagfyr 2022 at 8:54 YH

Read more about Croeso Cynnes Apêl Gaeaf

20221213 110758

Mae Croeso Cynnes yn aros yn Oriel Davies

Published on Dydd Mawrth 13th Rhagfyr 2022 at 10:05 YB

Read more about Mae Croeso Cynnes yn aros yn Oriel Davies

0231987 F F820 479 A 8750 70270 C753 C4 F

Cau'n gynnar ddydd Mercher 14 Rhagfyr

Published on Dydd Llun 12th Rhagfyr 2022 at 6:49 YB

Sylwch y bydd Oriel Davies yn cau am 3pm ddydd Mercher oherwydd cyfarfod staff hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Read more about Cau'n gynnar ddydd Mercher 14 Rhagfyr

3 F2 A03 A9 CF66 48 A8 9 D2 A 4313 AADD5358

Cyfleoedd

Published on Dydd Llun 5th Rhagfyr 2022 at 11:31 YH

Galwad Agored

Read more about Cyfleoedd