Cymraeg

News Archives

For 2023. There are no entries - my memory doesn't go back that far ...

Ionawr

BCE7 CA44 7643 4 F10 B590 4603792 A0 C8 C

Beth sydd ymlaen yr wythnos hon?

Published on Dydd Llun 30th Ionawr 2023 at 1:47 YH

31/01 - 04/02

Read more about Beth sydd ymlaen yr wythnos hon?

Screenshot 2023 01 16 at 15 57 11

Criw Celf yn dechrau Mis Mawrth 2023

Published on Dydd Mercher 18th Ionawr 2023 at 3:02 YH

Darganfod mwy am ein rhaglen greadigol i bobl ifanc.


Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau dydd Sadwrn 11 Chwefror

Read more about Criw Celf yn dechrau Mis Mawrth 2023

31 C1 FCF6 B3 F9 48 DB BA2 D 989 E06 F4 C7 DB

Bydd Ellen Bell yn preswylio eto 25/01/23 a 22/02/23

Published on Dydd Mawrth 10th Ionawr 2023 at 9:50 YB

Bydd Ellen Bell yn parhau â’i phrosiect Gwylio’r Oriel. Am fwy o wybodaeth https://orieldavies.org/cy/wha...

Read more about Bydd Ellen Bell yn preswylio eto 25/01/23 a 22/02/23

Chwefror

P7255 008 A5 pr

Dod i fyny y pythefnos hwn

Published on Dydd Gwener 3rd Chwefror 2023 at 5:46 YH

07-18/02/2023

Read more about Dod i fyny y pythefnos hwn

Diwrnod santes dwynwen 2020 copy

Straeon Y Gaeaf

Published on Dydd Gwener 3rd Chwefror 2023 at 3:52 YH

Straeon, mythau a chwedlau o Gymru a thu hwnt sy’n llenwi’r oriel y Gaeaf hwn. Ionawr – Mawrth 2023

Read more about Straeon Y Gaeaf

Mawrth

Dewhurst

Antonia Dewhurst: Ty Unnos 2012

Published on Dydd Mercher 1st Mawrth 2023 at 7:58 YH

Mae arddangoswr blaenorol, Antonia Dewhurst, yn cael ei arddangos ar hyn o bryd yng Nghanolfan Grefft Rhuthun. Bydd llawer yn cofio pan adeiladodd Tŷ Unnos y tu allan i Oriel Davies yn 2012.

Read more about Antonia Dewhurst: Ty Unnos 2012

Ebrill

Figures in Welsh costume with fairground behind.

Ffair Wanwyn gyda pherfformiadau gan Qwerin

Published on Dydd Sul 23rd Ebrill 2023 at 2:09 YH

Digwyddiad cymunedol ar thema’r Gwanwyn, tyfu, cynaliadwyedd a lles i’r gymuned gyfan gyda gweithdai i bob oed, perfformiadau cerddoriaeth a dawnsio, stondinau crefft, gorymdaith wych a llawer, llawer mwy 11am - 8pm

Yn cynnwys perfformiadau gan Qwerin am 4pm a 6.30pm

Read more about Ffair Wanwyn gyda pherfformiadau gan Qwerin

Dancing infront of a message - Things that move/Pethau sydd yn symud.

Gwahoddiad

Published on Dydd Mercher 12th Ebrill 2023 at 6:47 YH

Fe’ch gwahoddir i ymuno â ni am 2pm ddydd Gwener a dydd Sadwrn yr wythnos hon i rannu’r hyn y mae Cai Tomos wedi’i ddatblygu yn ystod ei Stiwdio Ymchwil yn Oriel Davies.

Sylwch, oherwydd prinder staff, dim ond ar ddydd Sadwrn cyn y digwyddiad y bydd y caffi ar agor

Read more about Gwahoddiad

Lithographic print 1949, head and torso of a boy.

Lle Newydd Sbon!

Published on Dydd Iau 6th Ebrill 2023 at 5:56 YH

Rydyn ni wedi gorffen glanhau’r gwanwyn yn oriel 1, mae Neil a Frank wedi bod mor brysur yn peintio’r gofod gyda Little Greene Slaked Lime ac mae’r llawr yn llwydfelyn ac yn barod i fynd. I ddathlu rydym yn cynnal arddangosfa arbennig am gyfnod cyfyngedig iawn.

Read more about Lle Newydd Sbon!

939 D01 FD D58 E 421 C BAC2 7 D8 FEED44 E44

Glanhau’r Gwanwyn

Published on Dydd Iau 6th Ebrill 2023 at 11:51 YB

Rydym yn sbriwsio’r orielau, yn cael tipyn o Lanhad Gwanwyn dros yr wythnosau nesaf. Yn dilyn cyfnod o weithgarwch dwys rydym nawr yn gweithio gyda’n partneriaid Little Greene i wneud rhywfaint o waith cynnal a chadw mawr ei angen ar y prif orielau.

Read more about Glanhau’r Gwanwyn

a man jumps in the air holding a painted arrow which points upwards

Cai Tomos yn Preswyl

Published on Dydd Sadwrn 1st Ebrill 2023 at 7:09 YH

Mae Cai Tomos yn yr oriel am y pythefnos nesaf yn archwilio gwaith newydd yn dathlu dawns a symud, wedi’i ysbrydoli gan bopeth o Kierkegaard i Bob Dylan, windmills of my mind i gorau i hen lun ohono’i hun.

Read more about Cai Tomos yn Preswyl

Mai

41 BC87 FC 4857 4319 A2 BF 4 C8700 D8 CBAF

Rydyn ni'n rhan o Wild Escape y Art Fund

Published on Dydd Iau 18th Mai 2023 at 10:27 YB

Rydym yn ymuno â channoedd o orielau ac amgueddfeydd eraill yr haf hwn i ddathlu byd natur gyda gweithdai a digwyddiadau arbennig

Read more about Rydyn ni'n rhan o Wild Escape y Art Fund

Group of adults in the countryside, walking.

Penwythnos Anhygoel

Published on Dydd Sul 14th Mai 2023 at 4:15 YH

Bydd penwythnos cyntaf mis Mehefin yn un prysur yn Oriel Davies

Read more about Penwythnos Anhygoel

D647 C622 61 B7 4 E54 A6 AA A08 DD9 BCAE9 F

Podlediad Newydd

Published on Dydd Llun 8th Mai 2023 at 7:26 YH

Rydyn ni newydd uwchlwytho ail bennod ein podlediad ‘DAVIEStalks. Sgwrs o 2019 rhwng Phyllida Barlow a Cecile Johnson Soliz

Read more about Podlediad Newydd

oriel davis logo

Cyfle: Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Published on Dydd Llun 1st Mai 2023 at 5:00 YB

Rydym yn chwilio am rywun i adrodd ein straeon

Read more about Cyfle: Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Mehefin

Image of a spoon carving workshop,ran by Graham Beadle with four participants in woodland location chopping and shaping wood,with a smoky firepit in the middle

Cyfle gwirfoddoli ar sail natur

Published on Dydd Mercher 14th Mehefin 2023 at 12:30 YH

Rydym yn chwilio am wirfoddolwr i helpu gyda’n gweithdai cerfio llwyau ym mis Mehefin a Gorffennaf

Read more about Cyfle gwirfoddoli ar sail natur

Deborah stands in front of her two large drawings in the gallery. she is wearing dark glasses and has bobbed brown hair. the drawings show the landscape as if from high up

Staff yr Oriel yn y sioe gyfredol

Published on Dydd Mercher 14th Mehefin 2023 at 12:09 YH

Mae’r Rheolwr Profiad Ymwelwyr, Deborah Dalton yn cynnwys ei gwaith yng Ngwobr Gelf DAC, Aildanio, sydd i’w weld ar hyn o bryd yn Oriel Davies tan 8 Gorffennaf. Dewiswyd gwaith Deborah ar gyfer y wobr y llynedd ac mae ei gwaith wedi ei ddangos yn g39, Amgueddfa Cwm Cynon, Galeri yng Nghaernarfon a Ty Pawb yn Wrecsam. Mae'r arddangosfa yn symud ymlaen i Glynn Vivian yn Abertawe.

Read more about Staff yr Oriel yn y sioe gyfredol

Participants (perhaps 12 people) of a ANEW Focus Project Group sitting,standing,chatting around a firepit with various activities taking place, - outdoor cooking,wild weaving and wood carving

NEWYDD - prosiect adfer

Published on Dydd Mercher 14th Mehefin 2023 at 10:41 YB

Taith greadigol faethlon i bobl y mae eu bywydau yn cael eu heffeithio’n andwyol gan ddefnydd o sylweddau ac alcohol

Read more about NEWYDD - prosiect adfer

Carolina Caycedo Fuel to Fire image still 2023 Video color sound Commissioned by Sharjah Biennial 15 Thinking Historically in the Present Courtesy of the artist Carolina Caycedo

Artes Mundi 10, Partner Cyflwyno: Sefydliad Bagri

Published on Dydd Iau 1st Mehefin 2023 at 11:09 YB

ARDDANGOSFA EILFLWYDD Y DEGFED RHIFYN

20 Hydref 2023 - 25 Chwefror 2024

Read more about Artes Mundi 10, Partner Cyflwyno: Sefydliad Bagri

Gorffennaf

IMG 5875

NEWYDD yn y caffi: Hufen Iâ Fanila Organig

Published on Dydd Mawrth 4th Gorffennaf 2023 at 3:08 YH

Yn ddiweddar rydym wedi bod yn cyrchu cyflenwr lleol ar gyfer hufen iâ organig ac rydym mor falch o fod yn stocio Hufen Iâ Woodlands o Erbistog. Fel y gwyddoch rydym wrth ein bodd yn canolbwyntio ar bethau unigol felly cawsom ein taro allan gan eu blas Vanilla Pod. Perffaith ar ei ben ei hun neu gydag espresso cryf. Llwyau o berffeithrwydd melys, llyfn, wedi’u saernïo’n gariadus ar eu fferm laeth organig yng Ngogledd Cymru.

Dewch i drio un yn fuan!

Read more about NEWYDD yn y caffi: Hufen Iâ Fanila Organig

Medi

DSC01828

Crysau T Oriel Davies!

Published on Dydd Mercher 6th Medi 2023 at 2:20 YH

Dros y gaeaf roeddem yn gwisgo crysau chwys Oriel Davies wedi eu gwneud o gotwm organig. Roedd yn golygu ein bod yn gallu cadw ein thermostat ychydig yn is dros y gaeaf.

Pan newidiodd y tymor roedd hi'n rhy boeth i wisgo crysau chwys ond fe gawson ni gymaint o sylwadau neis, fe benderfynon ni bartneru gyda'n ffrindiau yn Community Clothing i wisgo ychydig o ddillad gwaith haf.

Dywedodd Patrick Grant, Sylfaenydd Community Clothing (y byddwch chi’n ei adnabod o The Great British Sewing Bee),

"Rydyn ni'n falch iawn o'r dillad rydyn ni'n eu gwneud. Rydyn ni'n dylunio pob agwedd ohonyn nhw gyda'r gofal mwyaf ac rydyn ni'n eu gwneud o'r deunyddiau naturiol o'r ansawdd gorau yn y ffatrïoedd gorau ym Mhrydain….Mae prynu gennym ni yn helpu i gefnogi swyddi medrus a parhad traddodiad balch o wneud tecstilau mewn cymunedau ledled y DU.”

Rydym hefyd wedi ymuno unwaith eto ag argraffwyr sgrin lleol Flood Print i’w brandio. Wedi'i sefydlu yn 2013, ganed Flood allan o ddau frawd angerdd am argraffu sgrin a chariad at ddyluniadau crysau-T. Gyda dechreuadau di-nod, dechreuodd Tudor a Morgan fusnes argraffu a rhentu uned fechan yn y Drenewydd. Ers hynny maent wedi bod yn tyfu ac yn gwella eu prosesau yn barhaus, gan drosglwyddo'r buddion i gwsmeriaid. Yn wir, nid oes llawer nad ydynt yn gwybod am argraffu crys-T!

Felly os ydych chi'n chwilio am ddillad moesegol, mae Community Clothing wedi'u gwneud yn y DU yn lle gwych i ddechrau. Gobeithiwn y bydd y Crysau T yn para am amser hir ac yn parhau i edrych yn dda.

Read more about Crysau T Oriel Davies!

Tachwedd

people (volunteers) digging and gardening at the front of the oriel davies gallery

Diolch, Cultivate

Published on Dydd Iau 23rd Tachwedd 2023 at 3:52 YH

Diolch yn fawr iawn i Mel a gwirfoddolwyr gwych Cultivate am eu holl waith caled.

Read more about Diolch, Cultivate

photo of woman holding a crown,representing the artes mundi exhibition,a feature podcast on the radio wales arts show

Oriel Davies ar y Tonnau Awyr

Published on Dydd Iau 23rd Tachwedd 2023 at 2:53 YH

Read more about Oriel Davies ar y Tonnau Awyr

Image of poster with picture of great britain on it about the living wage week,living wage employers

The Living Wage

Published on Dydd Iau 2nd Tachwedd 2023 at 3:28 YH

Mae wythnos nesaf yn Wythnos Cyflog Byw! 🎉

Rydym yn rhan o fudiad cynyddol o gyflogwyr ledled y DU sy’n ymroddedig i wneud y peth iawn gan ein staff trwy dalu Cyflog Byw go iawn.

Gyda chostau'n parhau i godi, ni fu erioed mor bwysig.

#CyflogByw #LivingWageWeek

Read more about The Living Wage

Rhagfyr

IMG 7844

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dd

Published on Dydd Sadwrn 23rd Rhagfyr 2023 at 12:19 YH

Eleni fe wnaethom gefnogi ein banc bwyd lleol yn hytrach na rhoi anrhegion i'n gilydd.

Read more about Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dd

A6 CFC8 EE 07 D7 46 F9 897 A F5 F0 ED4244 AD

CAU AR Y DYDD IAU THURSDAY CLOSURE 14 RHAGFYR 2023

Published on Dydd Mawrth 12th Rhagfyr 2023 at 9:45 YB

CYHOEDDIAD | PLEASE NOTE

ORIEL DAVIES WILL OPEN LATE ON THURSDAY DUE TO A FUNERAL.

THE CAFE WILL BE CLOSED ALL DAY, BUT THE GALLERY AND SHOP WILL BE OPEN 1.30-4PM

||||||||||||||

BYDD ORIEL DAVIES YN AGOR YN HWYR DDYDD IAU OHERWYDD ANGLADD.

BYDD Y CAFFI AR GAU DRWY’R DYDD, OND BYDD YR ORIEL A’R SIOP AR AGOR 1.30-4PM

Read more about CAU AR Y DYDD IAU THURSDAY CLOSURE 14 RHAGFYR 2023