Cymraeg

News Archives

For 2021. There are no entries - my memory doesn't go back that far ...

Ionawr

IMG 4368 4

Free Creative Downloads

Published on Dydd Mercher 6th Ionawr 2021 at 12:29 YH

Read more about Free Creative Downloads

Cyfleoedd: Artist Cyswllt ac Gydlynydd Gwirfoddolwyr

Published on Dydd Mercher 6th Ionawr 2021 at 11:08 YB

Read more about Cyfleoedd: Artist Cyswllt ac Gydlynydd Gwirfoddolwyr

Cefnogwch Oriel Davies trwy Amazon Smile

Published on Dydd Mercher 6th Ionawr 2021 at 10:22 YB

Read more about Cefnogwch Oriel Davies trwy Amazon Smile

Chwefror

Wallbank Skomer drawing guillemot

Virtual Courses

Published on Dydd Gwener 5th Chwefror 2021 at 10:16 YB

Each season we bring together like-minded, creative individuals through a series of virtual events, talks and workshops.

Read more about Virtual Courses

Mai

C412160 C A4 F3 4 A7 B A79 B 5318 D9 FE2 B4 D

Yn dod yr haf hwn: Helpwch ni i adeiladu'r twr mwyaf o gardiau yn Powys!

Published on Dydd Sul 16th Mai 2021 at 6:37 YB

Mae Oriel Davies wedi ymuno â’r gwneuthurwr printiau a’r darlunydd Alyn Smith i greu cyfres o gardiau, dros 15,000 i gyd, ac mae angen eich help arnom i dynnu arnynt a dod â nhw yn ôl i’r oriel ar gyfer arddangosfa yr haf hwn.

Gwneuthurwr printiau ac addysgwr yw Alyn Smith yng Nghaerdydd, y DU. “Mae fy ngwaith i gyd yn ymwneud â defnyddio prosesau gwneud printiau syml sy'n defnyddio offer a deunyddiau syml. Rwy'n gweithio gyda stampiau rwber, stensiliau a collage papur wedi'i dorri. Rwy'n defnyddio'r prosesau hyn i greu lluniau chwareus a chadarnhaol. "

Yr haf hwn, mae angen eich help arnom i greu tŷ enfawr o gardiau, y Powys mwyaf a welodd erioed, yn yr oriel. Rydyn ni am i chi gasglu pecyn i dynnu llun neu ysgrifennu eich syniadau ar y cefn. Cynhyrchir y cardiau gyda phren o ffynonellau cynaliadwy, wedi'u hargraffu ag inciau llysiau ac maent yn 100% ailgylchadwy. Pa fath o ddyfodol fyddwch chi'n ei adeiladu?

  • Defnyddiwch y cardiau fel awgrymiadau
  • Lluniwch neu ysgrifennwch ar y cefn
  • Dewch â nhw yn ôl i Oriel Oriel Davies yn y parc, Y Drenewydd.
  • Gollyngwch nhw yn ein blwch post wrth y drws ochr.
  • Ewch i'r oriel yr haf hwn i weld y Powys House of Cards mwyaf a welodd erioed.
  • Casglwch eich cardiau ar ôl yr arddangosfa, neu byddwn ni'n eu hailgylchu.

Read more about Yn dod yr haf hwn: Helpwch ni i adeiladu'r twr mwyaf o gardiau yn Powys!

D647 C622 61 B7 4 E54 A6 AA A08 DD9 BCAE9 F

Cecile Johnson Soliz x Phyllida Barlow

Published on Dydd Iau 13th Mai 2021 at 1:41 YH

Rydyn ni newydd uwchlwytho'r sgwrs rhwng Cecile Johnson Soliz a Phyllida Barlow. Nawr gallwch chi fwynhau'r profiad awr o hyd a ddigwyddodd ym mis Mehefin 2019 i gyd-fynd ag agoriad TWIST

am fwy wybodaeth clicwch yma

Read more about Cecile Johnson Soliz x Phyllida Barlow

02 ECDA0 C 1 ED5 4594 8 AB5 1 F6403 EB382 F 1 105 c 1

Datganiad Covid

Published on Dydd Iau 13th Mai 2021 at 10:06 YB

Datganiad Covid

Read more about Datganiad Covid

IMG 0511

Cyfleoedd: Cynorthwywyr Profiad Ymwelwyr Achlysurol a Rhyddhad

Published on Dydd Mercher 12th Mai 2021 at 2:53 YH

Read more about Cyfleoedd: Cynorthwywyr Profiad Ymwelwyr Achlysurol a Rhyddhad

N 4078 00 000039 A4

Taith “Masterpiece” Yr Oriel Cenedlaethol

Published on Dydd Mercher 5th Mai 2021 at 4:35 YH

Mae Tŷ'r Cardiau gan Jean-Siméon Chardin (tua 1740–1) o Gasgliad yr Oriel Genedlaethol, yn teithio’r DU yn 2021 a 2022.

Read more about Taith “Masterpiece” Yr Oriel Cenedlaethol

Mehefin

Moon and sun landscape

Cyfle Olaf: Melvyn Evans

Published on Dydd Iau 17th Mehefin 2021 at 11:49 YB

Mae ein harddangosfa hyfryd o Melvyn Evans yn cau ddydd Sul, felly'r penwythnos hwn yw eich cyfle olaf i'w weld. Rydyn ni ar agor 11-5 dydd Sadwrn a dydd Sul

Read more about Cyfle Olaf: Melvyn Evans

Creative writing with Emma Beynon

Published on Dydd Mercher 9th Mehefin 2021 at 4:07 YH

Everyone has their own story to tell – explore your world in writing.

A six week creative writing course with writer and poet Emma Beynon

With three workshops online followed by three workshops in the green spaces at Oriel Davies

Read more about Creative writing with Emma Beynon

IMG 0513

Ymweliad fan gwersylla fel rhan o daith wledig | Leah Gordon

Published on Dydd Mercher 2nd Mehefin 2021 at 4:38 YH

Cawsom ymweliad gan Leah Gordon ac Annabel Edwards ar 29 Mai fel rhan o’u taith yn archwilio’r Ddeddf Cau Tir

Read more about Ymweliad fan gwersylla fel rhan o daith wledig | Leah Gordon

IMG 6204

Cyfle | Robert Owen 250

Published on Dydd Mercher 2nd Mehefin 2021 at 3:54 YH

Mae gan Oriel Davies, oriel gelf weledol fawr wedi'i lleoli yng nghefn gwlad Canolbarth Cymru sydd â gweledigaeth i ymgorffori'r celfyddydau yn ein cymunedau lleol, i feddwl yn fyd-eang a gweithredu'n lleol, y cyfleoedd canlynol fel rhan o ddathliadau Robert Owen 250.

Read more about Cyfle | Robert Owen 250

Microsoft Teams image

The Once and Future Wild

Published on Dydd Mercher 2nd Mehefin 2021 at 2:06 YH

"Birdsong crept in its stead, the soft crick-crick of insects, the far-off lowing of wild longhorn cattle. Through the mist, a thousand silver butterflies flitted round a lichen-strewn branch, setting down for the night. The bushy tail of a red squirrel twitched and a small brown bird hopped in a patch of scrub. Wings sailed by- a nightjar scooping moths in the breeze. Somewhere, an owl hooted, and more cried in answer. The rhythm of a long-ago wild, a lost wild, a restored wild. The sound slipped in through cracks and corners, everywhere."

Extract from ‘The Once and Future Wild’ written by Daisy Dunn for the ODG Assembly, 2021.

Read more about The Once and Future Wild

1013452 1 4

Tenant Caffi

Published on Dydd Mercher 2nd Mehefin 2021 at 12:32 YH

Rydyn ni'n chwilio am denant newydd i redeg ein caffi bach yn Oriel Davies.

Read more about Tenant Caffi

Erin Hughes

Gwaith Newydd gan Erin Hughes

Published on Dydd Mercher 2nd Mehefin 2021 at 11:04 YB

Read more about Gwaith Newydd gan Erin Hughes

Awst

Screenshot 2021 08 25 at 11 27 54

Coffee Caravan : Hundred House Coffee residency

Published on Dydd Mawrth 17th Awst 2021 at 10:32 YB

Ym mis Awst gwnaethom groesawu Hundred House Coffee i Oriel Davies. Roedd y garafán allan ar y patio am fis ac yn fuan fe sefydlodd ei hun fel y lle gorau ar gyfer coffi a sgwrs yn y Drenewydd. Lledaenodd y neges yn gyflym fod y barista rhagorol, Ellie, yn siaradwr Cymraeg ac y gallai ac y gallai rydu Fflat White cymedrig!

Gallwch ddod o hyd iddynt nesaf yng Ngŵyl Fwyd Llwydlo 10-12 Medi 2021

Read more about Coffee Caravan : Hundred House Coffee residency

Medi

3 A96 D40 F 8 D80 4 E60 93 B8 40 B9102508 BE

Ar Nawr

Published on Dydd Iau 23rd Medi 2021 at 4:38 YH

Gwehyddu cyfoes (mwy)

Read more about Ar Nawr

Self Portrait WEB

Taith Cyfeillion Oriel Davies

Published on Dydd Sadwrn 4th Medi 2021 at 3:29 YH

Lady Lever Art Gallery yn Port Sunlight ac Walker Art Gallery yn Lerpwl
Dydd Sadwrn Hydref 9fed

Read more about Taith Cyfeillion Oriel Davies

ODG Logo bilingual51

Cynulliad Ifainc

Published on Dydd Sadwrn 4th Medi 2021 at 12:27 YH

Ydych chi'n adnabod unrhyw un o dan 25 oed a allai fod â diddordeb mewn cymryd mwy o ran yn yr oriel? Rydym yn chwilio am grŵp bach o bobl i arwain a llywio ein rhaglen a datblygiad yn y dyfodol, a fydd â mynediad at ein hadnoddau i ddatblygu eu prosiectau eu hunain.


Ydy hyn yn swnio'n ddiddorol? Ydych chi eisiau gwybod mwy?

Cysylltwch

Read more about Cynulliad Ifainc

Hydref

Image with RO and WMF logo copy

Pecynnau Gweithgaredd Hanner Tymor Am Ddim

Published on Dydd Gwener 22nd Hydref 2021 at 3:10 YH

Ewch i’r awyr agored yr hanner-tymor yma am Taith i Fyd Natur!

Read more about Pecynnau Gweithgaredd Hanner Tymor Am Ddim

Photo oriel davies edit

Our Newtown – Big Art Competition

Published on Dydd Gwener 22nd Hydref 2021 at 11:05 YB

Newtown & Llanllwchaiarn are pleased to be launching a big art competition to mark the publication of the “Our Town, Our Plan: The Newtown & Llanllwchaiarn Place Plan”. The competition is open to all, and we invite local people to send in pictures of their artwork showcasing "What I love about Newtown ".

Read more about Our Newtown – Big Art Competition

IMG 8810

Preswyliad Coffi: Cambrian Coffee Co

Published on Dydd Iau 21st Hydref 2021 at 2:10 YH

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi'r nesaf yn ein Preswyliadau Coffi. Yn fuan iawn, byddwn yn croesawu Cambrian Coffee Co i'r patio yn eu Citroen H5, Alain, 1964, a adnewyddwyd yn ddiweddar ac sy'n cynnwys ysgrifennu arwyddion ysbrydoledig, wedi'i baentio â llaw gan Adrian Geach. Bydd Cambrian Coffee Co yn gweini Brew Teas a Coaltown Coffee o'u peiriant La Marzocco. Byddan nhw'n cyrraedd yn fuan iawn! Gallwch ddod o hyd iddynt ar Insta!

Read more about Preswyliad Coffi: Cambrian Coffee Co

80 A5 CE34 656 A 4788 8 F63 BCB12 B610 FAE

Weave Weekender

Published on Dydd Sadwrn 16th Hydref 2021 at 12:08 YH

Ymunwch â ni ddiwedd mis Hydref i ddathlu popeth sy'n cael ei wehyddu!

Mewn cydweithrediad ag Amgueddfa Tecstilau'r Drenewydd a Noddwyr a Dyrau Urdd Gwehyddion Montgomeryshire

Read more about Weave Weekender

10 Kite Feed JM2

FREE ONLINE Saturday Breakfast Workshops | CHRIS WALLBANK

Published on Dydd Gwener 15th Hydref 2021 at 4:02 YH

Read more about FREE ONLINE Saturday Breakfast Workshops | CHRIS WALLBANK

Tachwedd

7 AA51782 CFDF 4 F88 9642 FF34 AC5 E21 C5

Cyfleoedd!

Published on Dydd Sadwrn 27th Tachwedd 2021 at 12:52 YH

Rydyn ni'n chwilio am bobl i fod yn rhan o'n rhaglen dros y misoedd nesaf.

Read more about Cyfleoedd!

IMG 1053

Gweithdai gwehyddu yn Oriel Davies

Published on Dydd Mercher 10th Tachwedd 2021 at 4:02 YH

Gweithdai gwehyddu i bobl ifanc yr hydref hwn

Read more about Gweithdai gwehyddu yn Oriel Davies

IMG 1079

Amser Stori yn Oriel Davies

Published on Dydd Mercher 10th Tachwedd 2021 at 3:40 YH

Sesiynau adrodd straeon ar gyfer meithrinfeydd y Drenewydd yr hydref hwn

Read more about Amser Stori yn Oriel Davies

Rhagfyr

2231995 A EF67 479 B 9 A70 368 F751 CAA40

Heulsafiad y Gaeaf

Published on Dydd Llun 20th Rhagfyr 2021 at 10:34 YH

Heulsafiad y Gaeaf 2021 Mae Oriel Davies yn rhannu seremoni flanced sy'n cysylltu'r gaeaf canol â'r arddangosfa Gorchudd Blanced.

Mae Keli Tomlin (hi / hi) yn Awdur a Dathlwr Gwyllt sy'n creu geiriau a seremonïau sy'n adeiladu perthnasoedd ac yn dyfnhau ein cysylltiad â'r byd naturiol a'i fodau dynol. Mae hi wedi cael ei chyhoeddi yn y Earth Pathways Diary, Juno a Kindling Magazine ac mae'n creu seremonïau pwrpasol a dathliadau tymhorol ledled y DU.

Read more about Heulsafiad y Gaeaf

1 Drawing first and colouring in

Good Morning Drawing

Published on Dydd Gwener 17th Rhagfyr 2021 at 1:09 YH


Ymunwch â'r artist Lois Hopwood ar gyfer chwe dosbarth darlunio bore Sadwrn.

Archebwch Yma

Read more about Good Morning Drawing

Criw Celf Floor Drawing

Criw Eala - rhaglen 2022 ar agor ar gyfer ceisiadau

Published on Dydd Gwener 10th Rhagfyr 2021 at 4:17 YH

Rydym nawr yn croesawu ceisiadau gan bobl ifanc rhwng 12 a 18 oed am Criw Celf 2022.

Read more about Criw Eala - rhaglen 2022 ar agor ar gyfer ceisiadau