Cymraeg

Archives

Warning Notes
Book Tickets

Warning Notes

Profiad Sonig Pwerus O Ymgolli Mewn Disgwyliad A Newidiol
29.09.23 - 30.09.23

Warning Notes - Taith Gyffwrdd
Book Tickets

Warning Notes - Taith Gyffwrdd

Mae taith ar gael i'r rhai sy'n rhannol neu'n llwyr Ddall neu F/fyddar
30.09.23 - 30.09.23

Nodiadau Rhybudd - Gweithdy Sain i Bobl Ifanc
Book Tickets

Nodiadau Rhybudd - Gweithdy Sain i Bobl Ifanc

Gyda'r artistiaid Mark Anderson a Liam Walsh
30.09.23 - 30.09.23

Gof Artist

Gof Artist

Yr Her 150mm
14.06.23 - 23.09.23

Toby Hay

Toby Hay

Cerddoriaeth Fyw Yn Yr Oriel
23.09.23 - 23.09.23

ELLEN BELL

ELLEN BELL

Gwylio’r Gwylwr | Oriel Watching
21.09.22 - 21.09.23

Rydyn ni i gyd yn Rhannu'r Un Awyr - Ymweliadau Ysgolion a Cholegau

Rydyn ni i gyd yn Rhannu'r Un Awyr - Ymweliadau Ysgolion a Cholegau

Teithiau a gweithgareddau i blant a phobl ifanc
12.09.23 - 20.09.23

ni i gyd yn Rhannu'r Un Tir: Dosbarth Meistr Gwneud Marciau gyda Helen Booth *Gohirio*

ni i gyd yn Rhannu'r Un Tir: Dosbarth Meistr Gwneud Marciau gyda Helen Booth *Gohirio*

Bydd y diwrnod yn cynnwys cyfranogwyr ym mhrosesau gwaith Helen
16.09.23 - 16.09.23

Gweithdai Llyfrau Artistiaid
Book Tickets

Gweithdai Llyfrau Artistiaid

Pedwar gweithdy fel rhan o Ffair Lyfrau Artistiaid Cymru
02.09.23 - 03.09.23

Clwb Celf Gwyliau'r Haf

Clwb Celf Gwyliau'r Haf

Bob dydd Mercher ym mis Awst 10.30 - 12.30
02.08.23 - 30.08.23

Cadair Ioga

Cadair Ioga

Rhan o Ŵyl Caredigrwydd y Drenewydd
19.08.23 - 19.08.23

National Theatre of Wales yn cyflwyno: TREANTUR (KIDSTOWN)

National Theatre of Wales yn cyflwyno: TREANTUR (KIDSTOWN)

Mae’n amser chwarae.
26.07.23 - 29.07.23

Rydyn Ni i Gyd yn Rhannu'r Un Gofod - Sgwrs
Book Tickets

Rydyn Ni i Gyd yn Rhannu'r Un Gofod - Sgwrs

Ceri Hand yn sgwrs gyda Helen Booth
28.07.23 - 28.07.23

Gregynog Tourney - gweithdai a pherfformiad pobl ifanc

Gregynog Tourney - gweithdai a pherfformiad pobl ifanc

Dydd Sadwrn 22ain a dydd Sul 23ain Gorffennaf
22.07.23 - 23.07.23

Caredig i'r Meddwl - Clwb Celf Prynhawn Sadwrn

Caredig i'r Meddwl - Clwb Celf Prynhawn Sadwrn

Ar gyfer plant 7 - 11 oed
24.06.23 - 22.07.23

Proses 23 - Sioe Haf Myfyrwyr

Proses 23 - Sioe Haf Myfyrwyr

29 Mehefin - 8 Gorffennaf
28.06.23 - 08.07.23

Gwobr Gelf Aildanio 2022-23

Gwobr Gelf Aildanio 2022-23

artistiaid anabl wedi’i lleoli yng Nghymru
09.06.23 - 08.07.23

Gweithdy Lluniadu gyda Deborah Dalton
Book Tickets

Gweithdy Lluniadu gyda Deborah Dalton

Llinell | Symudiad | Patrwm | Rhythm 10.30 - 12.30
17.06.23 - 17.06.23

CANOLFAN GWYL - Gwyl Awyr Agored y Drenewydd

CANOLFAN GWYL - Gwyl Awyr Agored y Drenewydd

Dydd Sadwrn 3ydd a dydd Sul 4ydd Mehefin 9.30am - 5pm
03.06.23 - 04.06.23

DATGANIAD PIANO
Book Tickets

DATGANIAD PIANO

PAUL TURNER
04.06.23 - 04.06.23

CAPTURE -Taith Ffotograffiaeth i Bobl Ifanc

CAPTURE -Taith Ffotograffiaeth i Bobl Ifanc

Gyda Mohamed Hassan Dydd Sadwrn 3ydd a dydd Sul 4ydd Mehefin 10.30 - 3.30pm
03.06.23 - 04.06.23

PIANO DYDD SADWRN

PIANO DYDD SADWRN

Ymunwch â ni 11-6 am ddiwrnod o chwarae piano bendigedig.
03.06.23 - 03.06.23

Sesiynau Dawnsio Rhigol

Sesiynau Dawnsio Rhigol

Gyda Meltem Arikan. Dydd Sadwrn 3ydd Mehefin 1.30 & 3pm
03.06.23 - 03.06.23

Llif: Cwrdd â'r Ymchwilwyr

Llif: Cwrdd â'r Ymchwilwyr

Pe bai’r afon Hafren yn berson, sut fyddech chi'n dweud ei stori?
02.06.23 - 02.06.23

Cydweithio ar Waith:

Cydweithio ar Waith:

Lithograffeg Brydeinig 1800 - 2022
04.05.23 - 27.05.23

Stiwdio Agored | Open Studio

Stiwdio Agored | Open Studio

Artist Nicky Arscott occupies Gallery 2 16th - 20 May
16.05.23 - 20.05.23

Grawn Uwch-Maint

Grawn Uwch-Maint

Gwaith newydd gan Richard Woods
26.05.22 - 18.05.23

Ffair Wanwyn

Ffair Wanwyn

Dydd Sul 30th Ebrill 11am - 8pm
30.04.23 - 30.04.23

Qwerin

Qwerin

Perfformio yn y Ffair Wanwyn dydd Sul 30ain Ebrill
30.04.23 - 30.04.23

Mae hi'n bwrw hen wragedd a ffyn // It's raining elderly ladies and sticks

Mae hi'n bwrw hen wragedd a ffyn // It's raining elderly ladies and sticks

Arddangosfa Oriel Cyntedd yn dathlu Merched Cymru
25.01.23 - 30.04.23

Gweithdai ar gyfer Lles - Gwehyddu Gwyllt

Gweithdai ar gyfer Lles - Gwehyddu Gwyllt


08.03.23 - 19.04.23

Pethau Sydd yn Symud

Pethau Sydd yn Symud

CAI TOMOS
01.04.23 - 15.04.23

Adar Cardbord

Adar Cardbord

Gweithdai gwyliau'r Pasg i blant 7 - 11 oed
11.04.23 - 11.04.23

Pysgod Mawr / Pysgod Bach

Pysgod Mawr / Pysgod Bach

Gweithdai gwyliau'r Pasg i blant 7 - 11 oed
04.04.23 - 04.04.23

Fy Nghoeden Ein Coedwig

Fy Nghoeden Ein Coedwig

Dewiswch goeden frodorol ar gyfer eich gardd neu fan gwyrdd - DDydd Sadwrn Mawrth 12- 3pm
25.03.23 - 25.03.23

Coed Y Ddaear | EarthWood

Coed Y Ddaear | EarthWood

Gosodiad gan Celf-Able Tu Allan yn Oriel Davies
16.02.23 - 16.03.23

Gweithdy crefft i'r teulu gyda Celf-Able

Gweithdy crefft i'r teulu gyda Celf-Able

*WEDI'I OHIRIO OHERWYDD Y TYWYDD
11.03.23 - 11.03.23

Chwarae Deunydd gyda Ffion Evans

Chwarae Deunydd gyda Ffion Evans

Chwarae Creadigol Synhwyraidd: Rhan o Groeso Cynnes
05.03.23 - 05.03.23

The National Gallery Masterpiece Tour: TOBIAS A’R ANGEL

The National Gallery Masterpiece Tour: TOBIAS A’R ANGEL

Y Gweithdy o Andreas del Verrocchio
02.12.22 - 05.03.23

Dealltwriaeth Ddyfnach

Dealltwriaeth Ddyfnach

Ymateb i Tobias a’r Angel
02.12.22 - 05.03.23

Llonyddwch yn y Prysur: Billy Maxwell Taylor

Llonyddwch yn y Prysur: Billy Maxwell Taylor

Symudiad Meddwl yn yr oriel: rhan o Croeso Cynnes
02.03.23 - 03.03.23

Straeon y Gaeaf Hanner Tymor: Ddydd Gŵyl Dewi Sant

Straeon y Gaeaf Hanner Tymor: Ddydd Gŵyl Dewi Sant

Gyda Mair Tomos Ifans
22.02.23 - 22.02.23

Sgwrs Oriel

Sgwrs Oriel

Taith Campwaith yr Oriel Genedlaethol: Tobias and the Angel gan Andrea del Verrocchio
17.02.23 - 17.02.23

Straeon y Gaeaf: Analluoedd Beiddgar

Straeon y Gaeaf: Analluoedd Beiddgar

Gyda Jo Vagabondi
11.02.23 - 11.02.23

Delyth Jenkins: Telynores

Delyth Jenkins: Telynores

Cerddoriaeth yn yr Oriel: Rhan o Groeso Cynnes
10.02.23 - 10.02.23

Daniel Davies: Sielydd

Daniel Davies: Sielydd

Cerddoriaeth yn yr oriel: rhan o Croeso Cynnes
01.02.23 - 01.02.23

Myfyrdod Symud: Bronwen Wilson Rashad

Myfyrdod Symud: Bronwen Wilson Rashad

Sesiynau i Ofalwyr a Phlant Bach: rhan o Croeso Cynnes
31.01.23 - 31.01.23

Dewch i gwrdd â Salley Vickers: Sgwrs Ar-lein
Book Tickets

Dewch i gwrdd â Salley Vickers: Sgwrs Ar-lein

Ymateb i Tobias a’r Angel
29.01.23 - 29.01.23

Straeon Y Gaeaf: Stori Santes Dwynwen

Straeon Y Gaeaf: Stori Santes Dwynwen

Yn cael ei hadrodd gan Mair Tomos Ifans
28.01.23 - 28.01.23

Profiad Myfyriol Groove: Meltem Arikan
Book Tickets

Profiad Myfyriol Groove: Meltem Arikan

Groove yn yr Oriel: rhan o Groeso Cynnes
27.01.23 - 27.01.23

Soffroleg: Valérie Lewis
Book Tickets

Soffroleg: Valérie Lewis

Addas ar gyfer pob gallu: rhan o Croeso Cynnes
25.01.23 - 25.01.23

Shani Rhys James + Stephen West

Shani Rhys James + Stephen West

GWAITH PRINT
21.09.22 - 19.01.23

Singing Workshop
Book Tickets

Singing Workshop

26/11/22 1.30 - 3.00pm
10.12.22 - 10.12.22

Arlunio Bore Da - Mis Rhagfyr
Book Tickets

Arlunio Bore Da - Mis Rhagfyr

Tobias a’r Angel
03.12.22 - 03.12.22

Dwyrain mewn Lliw

Dwyrain mewn Lliw

Ashrah Suudy: Gwaith Newydd yn y Lleoedd Gwyrdd
26.05.22 - 28.11.22

Gweithdy Lliwio Indigo

Gweithdy Lliwio Indigo

26/11/2022 1-4pm
26.11.22 - 26.11.22

Caredig i'r Meddwl - Tirweddau a Chynefinoedd

Caredig i'r Meddwl - Tirweddau a Chynefinoedd

Gweithdai dwyieithog i blant 8 - 12 oed
22.10.22 - 19.11.22

Arlunio Bore Da - Mis Hydref

Arlunio Bore Da - Mis Hydref

Llun ffigwr gyda Lois Hopwood
05.11.22 - 05.11.22

Lle i'w Rhannu

Lle i'w Rhannu

Shani Rhys James + Stephen West
02.08.22 - 05.11.22

Lle Arlunio - gweithdy hanner tymor i'r teulu 12 hanner dydd - 1 pm

Lle Arlunio - gweithdy hanner tymor i'r teulu 12 hanner dydd - 1 pm

Dydd Mercher 2 Tachwydd
02.11.22 - 02.11.22

Lle Arlunio - gweithdy hanner tymor i'r teulu 11am - 12 hanner dydd
Book Tickets

Lle Arlunio - gweithdy hanner tymor i'r teulu 11am - 12 hanner dydd

Dydd Mercher 2 Tachwedd
02.11.22 - 02.11.22

Rhannu'r Hydref

Rhannu'r Hydref

Digwyddiad cymunedol yn dathlu’r tymor gyda’n gilydd o ddydd i gyfnos
22.10.22 - 22.10.22

Lle Darlunio
Book Tickets

Lle Darlunio

Diwrnod o arlunio wedi'i ysbrydoli gan Shani Rhys James a Stephen West
15.10.22 - 15.10.22

Arlunio Bore Da - Mis Hydref
Book Tickets

Arlunio Bore Da - Mis Hydref

Llun ffigwr gyda Lois Hopwood
01.10.22 - 01.10.22

Gini Wade

Gini Wade

Print mewn Ffocws
20.05.22 - 15.09.22

Arlunio Bore Da - Mis Medi
Book Tickets

Arlunio Bore Da - Mis Medi

Llun ffigwr gyda Lois Hopwood
03.09.22 - 03.09.22

Ein Cartref Ein Clwt 2

Ein Cartref Ein Clwt 2

Gweithdy amlgyfrwng i bobl ifanc
26.08.22 - 26.08.22

Ein Cartref Ein Clwt 1

Ein Cartref Ein Clwt 1

Gweithdy amlgyfrwng i bobl ifanc
19.08.22 - 19.08.22

Clwb Celf Gwyliau'r Haf

Clwb Celf Gwyliau'r Haf

Gweithdai ddwyieithog am ddim i blant 8 – 12 oed
20.07.22 - 17.08.22

Arlunio Bore Da - Mis Awst

Arlunio Bore Da - Mis Awst

Llun ffigwr gyda Lois Hopwood
06.08.22 - 06.08.22

Proses 22

Proses 22

Sioe fywiog o waith myfyrwyr 9th - 24ain Gorffennaf
09.07.22 - 24.07.22

Cwrdd â'r Artist
Book Tickets

Cwrdd â'r Artist

Gini Wade
23.07.22 - 23.07.22

Caredig i'r Meddwl - geiriau, straeon a swyngyfaredd

Caredig i'r Meddwl - geiriau, straeon a swyngyfaredd

Gweithdai prynhawn dydd Sadwrn i blant 8 - 12 oed
25.06.22 - 16.07.22

Gweithdai er LLes Cysylltiad Natur - Myfyrio Creadigol

Gweithdai er LLes Cysylltiad Natur - Myfyrio Creadigol


08.06.22 - 13.07.22

Will Barnes Quartet

Will Barnes Quartet

Yn fyw
02.07.22 - 02.07.22

Cultivate Newtown: Bwyd gyda Ffrindiau

Cultivate Newtown: Bwyd gyda Ffrindiau

Bwydlen arbennig o fwyd lleol gan ein ffrindiau yn Cultivate Newtown
02.07.22 - 02.07.22

Ffair Haf

Ffair Haf

Yn cynnwys y System Sain Rinky Dink enwog. Dydd Sadwrn 2 Gorffennaf 11yb - 630yp
02.07.22 - 02.07.22

Blodeuwedd yn Arcadia

Blodeuwedd yn Arcadia

Ymateb i Rembrandt
12.03.22 - 26.06.22

Portreadau

Portreadau

Ymateb i Rembrandt
12.03.22 - 26.06.22

Taith Campweithiau’r National Gallery: REMBRANDT

Taith Campweithiau’r National Gallery: REMBRANDT

Saskia van Saskia van Uylenburgh in Arcadian Costume
12.03.22 - 26.06.22

Newtown Outdoor Festival

Newtown Outdoor Festival

MEHEFIN 4 - 5 2022
04.06.22 - 05.06.22

Ymchwilio & Darlunio
Book Tickets

Ymchwilio & Darlunio

Taith gerdded greadigol gydag Alice Draws the Line
05.06.22 - 05.06.22

GWEITHDY ADDURNO ARDDULL GWYL
Book Tickets

GWEITHDY ADDURNO ARDDULL GWYL

Gweithdy hanner tymor i bobl ifanc
01.06.22 - 01.06.22

LISA CARTER GRIST

LISA CARTER GRIST

gwaith newydd
04.02.22 - 15.05.22

Ffair Wanwyn

Ffair Wanwyn

Dydd Sul 24 Ebrill 12 - 4 Tu allan yn Oriel Davies
24.04.22 - 24.04.22

Gweithdy Barddoniaeth Anymwybodol: Iwtopia (galw heibio, i bob oed)

Gweithdy Barddoniaeth Anymwybodol: Iwtopia (galw heibio, i bob oed)

Sadia Pineda Hameed
24.04.22 - 24.04.22

Caneuon y Gwanwyn
Book Tickets

Caneuon y Gwanwyn

Gweithdy canu yn y Ffair Wanwyn Dydd Sul 24ain Ebrill. Am ddim
24.04.22 - 24.04.22

Sgwrs yn yr Oriel
Book Tickets

Sgwrs yn yr Oriel

Saskia van Uylenburgh in Arcadian Costume gan Rembrandt
07.04.22 - 07.04.22

Sculpteen RO250

Sculpteen RO250

Arddangosfa o waith gan bobl ifanc sy'n gweithio yng Nghelfyddydau Canolbarth Cymru
01.03.22 - 22.03.22

Rowndio’r Gornel

Rowndio’r Gornel

- cymunedau creadigol
15.01.22 - 26.02.22

Chwilio Tirwedd Hir y Tu Allan | Erin Hughes

Chwilio Tirwedd Hir y Tu Allan | Erin Hughes

gwaith newydd yn yr lleoedd gwyrdd
02.06.21 - 31.12.21

Steve Attwood Wright + O DAN Y GORCHUDD

Steve Attwood Wright + O DAN Y GORCHUDD

Gwehyddu Cyfoes
09.10.21 - 24.12.21

Talent Newydd Sbon

Talent Newydd Sbon

JOSHUA DONKOR + JASMINE VIOLET
12.11.21 - 24.12.21

WEAVE WEEKENDER 2
Book Tickets

WEAVE WEEKENDER 2

Dydd Sul 31 Hydref
31.10.21 - 31.10.21

WEAVE WEEKENDER 1
Book Tickets

WEAVE WEEKENDER 1

Dydd Sadwrn 30 Hydref
30.10.21 - 30.10.21

HAID

HAID

arddangosfa ar thema adar
01.07.21 - 30.09.21

Gweithdai ysgrifennu creadigol

Gweithdai ysgrifennu creadigol


06.09.21 - 29.09.21

Taith Campwaith yr Oriel Genedlaethol, Llundain | Jean-Siméon Chardin

Taith Campwaith yr Oriel Genedlaethol, Llundain | Jean-Siméon Chardin

The House of Cards (1740-41)
10.07.21 - 26.09.21

Uncontrolled Demolition | Charlie Cook

Uncontrolled Demolition | Charlie Cook

GWAITH NEWYDD | Arddangosfa gyntaf yng Nghymru
10.07.21 - 26.09.21

ADEILADU DYFODOL | Alyn Smith x Oriel Davies x Ein Cymuned

ADEILADU DYFODOL | Alyn Smith x Oriel Davies x Ein Cymuned


10.07.21 - 26.09.21