Cymraeg

Archives

Cydweithio ar Waith:

Cydweithio ar Waith:

Lithograffeg Brydeinig 1800 - 2022
04.05.23 - 27.05.23

Stiwdio Agored | Open Studio

Stiwdio Agored | Open Studio

Artist Nicky Arscott occupies Gallery 2 16th - 20 May
16.05.23 - 20.05.23

Grawn Uwch-Maint

Grawn Uwch-Maint

Gwaith newydd gan Richard Woods
26.05.22 - 18.05.23

Ffair Wanwyn

Ffair Wanwyn

Dydd Sul 30th Ebrill 11am - 8pm
30.04.23 - 30.04.23

Qwerin

Qwerin

Perfformio yn y Ffair Wanwyn dydd Sul 30ain Ebrill
30.04.23 - 30.04.23

Mae hi'n bwrw hen wragedd a ffyn // It's raining elderly ladies and sticks

Mae hi'n bwrw hen wragedd a ffyn // It's raining elderly ladies and sticks

Arddangosfa Oriel Cyntedd yn dathlu Merched Cymru
25.01.23 - 30.04.23

Gweithdai ar gyfer Lles - Gwehyddu Gwyllt

Gweithdai ar gyfer Lles - Gwehyddu Gwyllt


08.03.23 - 19.04.23

Pethau Sydd yn Symud

Pethau Sydd yn Symud

CAI TOMOS
01.04.23 - 15.04.23

Adar Cardbord

Adar Cardbord

Gweithdai gwyliau'r Pasg i blant 7 - 11 oed
11.04.23 - 11.04.23

Pysgod Mawr / Pysgod Bach

Pysgod Mawr / Pysgod Bach

Gweithdai gwyliau'r Pasg i blant 7 - 11 oed
04.04.23 - 04.04.23

Fy Nghoeden Ein Coedwig

Fy Nghoeden Ein Coedwig

Dewiswch goeden frodorol ar gyfer eich gardd neu fan gwyrdd - DDydd Sadwrn Mawrth 12- 3pm
25.03.23 - 25.03.23

Coed Y Ddaear | EarthWood

Coed Y Ddaear | EarthWood

Gosodiad gan Celf-Able Tu Allan yn Oriel Davies
16.02.23 - 16.03.23

Gweithdy crefft i'r teulu gyda Celf-Able

Gweithdy crefft i'r teulu gyda Celf-Able

*WEDI'I OHIRIO OHERWYDD Y TYWYDD
11.03.23 - 11.03.23

Chwarae Deunydd gyda Ffion Evans

Chwarae Deunydd gyda Ffion Evans

Chwarae Creadigol Synhwyraidd: Rhan o Groeso Cynnes
05.03.23 - 05.03.23

The National Gallery Masterpiece Tour: TOBIAS A’R ANGEL

The National Gallery Masterpiece Tour: TOBIAS A’R ANGEL

Y Gweithdy o Andreas del Verrocchio
02.12.22 - 05.03.23

Dealltwriaeth Ddyfnach

Dealltwriaeth Ddyfnach

Ymateb i Tobias a’r Angel
02.12.22 - 05.03.23

Llonyddwch yn y Prysur: Billy Maxwell Taylor

Llonyddwch yn y Prysur: Billy Maxwell Taylor

Symudiad Meddwl yn yr oriel: rhan o Croeso Cynnes
02.03.23 - 03.03.23

Straeon y Gaeaf Hanner Tymor: Ddydd Gŵyl Dewi Sant

Straeon y Gaeaf Hanner Tymor: Ddydd Gŵyl Dewi Sant

Gyda Mair Tomos Ifans
22.02.23 - 22.02.23

Sgwrs Oriel

Sgwrs Oriel

Taith Campwaith yr Oriel Genedlaethol: Tobias and the Angel gan Andrea del Verrocchio
17.02.23 - 17.02.23

Straeon y Gaeaf: Analluoedd Beiddgar

Straeon y Gaeaf: Analluoedd Beiddgar

Gyda Jo Vagabondi
11.02.23 - 11.02.23

Delyth Jenkins: Telynores

Delyth Jenkins: Telynores

Cerddoriaeth yn yr Oriel: Rhan o Groeso Cynnes
10.02.23 - 10.02.23

Daniel Davies: Sielydd

Daniel Davies: Sielydd

Cerddoriaeth yn yr oriel: rhan o Croeso Cynnes
01.02.23 - 01.02.23

Myfyrdod Symud: Bronwen Wilson Rashad

Myfyrdod Symud: Bronwen Wilson Rashad

Sesiynau i Ofalwyr a Phlant Bach: rhan o Croeso Cynnes
31.01.23 - 31.01.23

Dewch i gwrdd â Salley Vickers: Sgwrs Ar-lein
Book Tickets

Dewch i gwrdd â Salley Vickers: Sgwrs Ar-lein

Ymateb i Tobias a’r Angel
29.01.23 - 29.01.23

Straeon Y Gaeaf: Stori Santes Dwynwen

Straeon Y Gaeaf: Stori Santes Dwynwen

Yn cael ei hadrodd gan Mair Tomos Ifans
28.01.23 - 28.01.23

Profiad Myfyriol Groove: Meltem Arikan
Book Tickets

Profiad Myfyriol Groove: Meltem Arikan

Groove yn yr Oriel: rhan o Groeso Cynnes
27.01.23 - 27.01.23

Soffroleg: Valérie Lewis
Book Tickets

Soffroleg: Valérie Lewis

Addas ar gyfer pob gallu: rhan o Croeso Cynnes
25.01.23 - 25.01.23

Shani Rhys James + Stephen West

Shani Rhys James + Stephen West

GWAITH PRINT
21.09.22 - 19.01.23

Singing Workshop
Book Tickets

Singing Workshop

26/11/22 1.30 - 3.00pm
10.12.22 - 10.12.22

Arlunio Bore Da - Mis Rhagfyr
Book Tickets

Arlunio Bore Da - Mis Rhagfyr

Tobias a’r Angel
03.12.22 - 03.12.22

Dwyrain mewn Lliw

Dwyrain mewn Lliw

Ashrah Suudy: Gwaith Newydd yn y Lleoedd Gwyrdd
26.05.22 - 28.11.22

Gweithdy Lliwio Indigo

Gweithdy Lliwio Indigo

26/11/2022 1-4pm
26.11.22 - 26.11.22

Caredig i'r Meddwl - Tirweddau a Chynefinoedd

Caredig i'r Meddwl - Tirweddau a Chynefinoedd

Gweithdai dwyieithog i blant 8 - 12 oed
22.10.22 - 19.11.22

Arlunio Bore Da - Mis Hydref

Arlunio Bore Da - Mis Hydref

Llun ffigwr gyda Lois Hopwood
05.11.22 - 05.11.22

Lle i'w Rhannu

Lle i'w Rhannu

Shani Rhys James + Stephen West
02.08.22 - 05.11.22

Lle Arlunio - gweithdy hanner tymor i'r teulu 12 hanner dydd - 1 pm

Lle Arlunio - gweithdy hanner tymor i'r teulu 12 hanner dydd - 1 pm

Dydd Mercher 2 Tachwydd
02.11.22 - 02.11.22

Lle Arlunio - gweithdy hanner tymor i'r teulu 11am - 12 hanner dydd
Book Tickets

Lle Arlunio - gweithdy hanner tymor i'r teulu 11am - 12 hanner dydd

Dydd Mercher 2 Tachwedd
02.11.22 - 02.11.22

Rhannu'r Hydref

Rhannu'r Hydref

Digwyddiad cymunedol yn dathlu’r tymor gyda’n gilydd o ddydd i gyfnos
22.10.22 - 22.10.22

Lle Darlunio
Book Tickets

Lle Darlunio

Diwrnod o arlunio wedi'i ysbrydoli gan Shani Rhys James a Stephen West
15.10.22 - 15.10.22

Arlunio Bore Da - Mis Hydref
Book Tickets

Arlunio Bore Da - Mis Hydref

Llun ffigwr gyda Lois Hopwood
01.10.22 - 01.10.22

Gini Wade

Gini Wade

Print mewn Ffocws
20.05.22 - 15.09.22

Arlunio Bore Da - Mis Medi
Book Tickets

Arlunio Bore Da - Mis Medi

Llun ffigwr gyda Lois Hopwood
03.09.22 - 03.09.22

Ein Cartref Ein Clwt 2

Ein Cartref Ein Clwt 2

Gweithdy amlgyfrwng i bobl ifanc
26.08.22 - 26.08.22

Ein Cartref Ein Clwt 1

Ein Cartref Ein Clwt 1

Gweithdy amlgyfrwng i bobl ifanc
19.08.22 - 19.08.22

Clwb Celf Gwyliau'r Haf

Clwb Celf Gwyliau'r Haf

Gweithdai ddwyieithog am ddim i blant 8 – 12 oed
20.07.22 - 17.08.22

Arlunio Bore Da - Mis Awst

Arlunio Bore Da - Mis Awst

Llun ffigwr gyda Lois Hopwood
06.08.22 - 06.08.22

Proses 22

Proses 22

Sioe fywiog o waith myfyrwyr 9th - 24ain Gorffennaf
09.07.22 - 24.07.22

Cwrdd â'r Artist
Book Tickets

Cwrdd â'r Artist

Gini Wade
23.07.22 - 23.07.22

Caredig i'r Meddwl - geiriau, straeon a swyngyfaredd

Caredig i'r Meddwl - geiriau, straeon a swyngyfaredd

Gweithdai prynhawn dydd Sadwrn i blant 8 - 12 oed
25.06.22 - 16.07.22

Gweithdai er LLes Cysylltiad Natur - Myfyrio Creadigol

Gweithdai er LLes Cysylltiad Natur - Myfyrio Creadigol


08.06.22 - 13.07.22

Will Barnes Quartet

Will Barnes Quartet

Yn fyw
02.07.22 - 02.07.22

Cultivate Newtown: Bwyd gyda Ffrindiau

Cultivate Newtown: Bwyd gyda Ffrindiau

Bwydlen arbennig o fwyd lleol gan ein ffrindiau yn Cultivate Newtown
02.07.22 - 02.07.22

Ffair Haf

Ffair Haf

Yn cynnwys y System Sain Rinky Dink enwog. Dydd Sadwrn 2 Gorffennaf 11yb - 630yp
02.07.22 - 02.07.22

Taith Campweithiau’r National Gallery: REMBRANDT

Taith Campweithiau’r National Gallery: REMBRANDT

Saskia van Saskia van Uylenburgh in Arcadian Costume
12.03.22 - 26.06.22

Portreadau

Portreadau

Ymateb i Rembrandt
12.03.22 - 26.06.22

Blodeuwedd yn Arcadia

Blodeuwedd yn Arcadia

Ymateb i Rembrandt
12.03.22 - 26.06.22

Newtown Outdoor Festival

Newtown Outdoor Festival

MEHEFIN 4 - 5 2022
04.06.22 - 05.06.22

Ymchwilio & Darlunio
Book Tickets

Ymchwilio & Darlunio

Taith gerdded greadigol gydag Alice Draws the Line
05.06.22 - 05.06.22

GWEITHDY ADDURNO ARDDULL GWYL
Book Tickets

GWEITHDY ADDURNO ARDDULL GWYL

Gweithdy hanner tymor i bobl ifanc
01.06.22 - 01.06.22

LISA CARTER GRIST

LISA CARTER GRIST

gwaith newydd
04.02.22 - 15.05.22

Ffair Wanwyn

Ffair Wanwyn

Dydd Sul 24 Ebrill 12 - 4 Tu allan yn Oriel Davies
24.04.22 - 24.04.22

Gweithdy Barddoniaeth Anymwybodol: Iwtopia (galw heibio, i bob oed)

Gweithdy Barddoniaeth Anymwybodol: Iwtopia (galw heibio, i bob oed)

Sadia Pineda Hameed
24.04.22 - 24.04.22

Caneuon y Gwanwyn
Book Tickets

Caneuon y Gwanwyn

Gweithdy canu yn y Ffair Wanwyn Dydd Sul 24ain Ebrill. Am ddim
24.04.22 - 24.04.22

Sgwrs yn yr Oriel
Book Tickets

Sgwrs yn yr Oriel

Saskia van Uylenburgh in Arcadian Costume gan Rembrandt
07.04.22 - 07.04.22

Sculpteen RO250

Sculpteen RO250

Arddangosfa o waith gan bobl ifanc sy'n gweithio yng Nghelfyddydau Canolbarth Cymru
01.03.22 - 22.03.22

Rowndio’r Gornel

Rowndio’r Gornel

- cymunedau creadigol
15.01.22 - 26.02.22

Chwilio Tirwedd Hir y Tu Allan | Erin Hughes

Chwilio Tirwedd Hir y Tu Allan | Erin Hughes

gwaith newydd yn yr lleoedd gwyrdd
02.06.21 - 31.12.21

Steve Attwood Wright + O DAN Y GORCHUDD

Steve Attwood Wright + O DAN Y GORCHUDD

Gwehyddu Cyfoes
09.10.21 - 24.12.21

Talent Newydd Sbon

Talent Newydd Sbon

JOSHUA DONKOR + JASMINE VIOLET
12.11.21 - 24.12.21

WEAVE WEEKENDER 2
Book Tickets

WEAVE WEEKENDER 2

Dydd Sul 31 Hydref
31.10.21 - 31.10.21

WEAVE WEEKENDER 1
Book Tickets

WEAVE WEEKENDER 1

Dydd Sadwrn 30 Hydref
30.10.21 - 30.10.21

HAID

HAID

arddangosfa ar thema adar
01.07.21 - 30.09.21

Gweithdai ysgrifennu creadigol

Gweithdai ysgrifennu creadigol


06.09.21 - 29.09.21

Taith Campwaith yr Oriel Genedlaethol, Llundain | Jean-Siméon Chardin

Taith Campwaith yr Oriel Genedlaethol, Llundain | Jean-Siméon Chardin

The House of Cards (1740-41)
10.07.21 - 26.09.21

Uncontrolled Demolition | Charlie Cook

Uncontrolled Demolition | Charlie Cook

GWAITH NEWYDD | Arddangosfa gyntaf yng Nghymru
10.07.21 - 26.09.21

ADEILADU DYFODOL | Alyn Smith x Oriel Davies x Ein Cymuned

ADEILADU DYFODOL | Alyn Smith x Oriel Davies x Ein Cymuned


10.07.21 - 26.09.21

Sgwrs Amser Cinio

Sgwrs Amser Cinio

Ymunwch â Laura Llewellyn, Curadur Cysylltiol Paentio’r Dadeni yn yr Oriel Genedlaethol, Llundain wrth iddi archwilio The House of Cards, ein Campwaith Oriel Genedlaethol.
23.09.21 - 23.09.21

Haf o Hwyl - Gweithdai i blant dan 7 oed

Haf o Hwyl - Gweithdai i blant dan 7 oed

Gweithdy galw heibio difyr i blant dan 7 oed
19.07.21 - 27.08.21

Gweithdai gwneud Ffansin yn Oriel Davies ar gyfer pobl ifanc 16 – 25 oed

Gweithdai gwneud Ffansin yn Oriel Davies ar gyfer pobl ifanc 16 – 25 oed

Dewch i gwrdd â phobl ifanc eraill i wneud a chyhoeddi eich Ffansin, eich hun
19.07.21 - 26.08.21

Gweithdai’r haf am ddim ar gyfer pobl ifanc 10 – 16 oed

Gweithdai’r haf am ddim ar gyfer pobl ifanc 10 – 16 oed

Creu eich gweithiau celf eich hun

Ysgrifennu creadigol gydag Emma Beynon
Book Tickets

Ysgrifennu creadigol gydag Emma Beynon


16.06.21 - 31.07.21

Rydym ni’n Cyffredinwyr

Rydym ni’n Cyffredinwyr

Gweithredoedd Creadigol Cyffredin
26.03.21 - 26.06.21

Ein Ynysoedd

Ein Ynysoedd

Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gwledig
26.09.20 - 13.03.21

AWYR AGORED / DAN DO

AWYR AGORED / DAN DO

Gwobr Celfyddydau DAC 2020

Gareth Griffith Trelar//Trailer: A full-length feature by Culture Colony

Gareth Griffith Trelar//Trailer: A full-length feature by Culture Colony

Gareth Griffith
16.04.20 - 29.06.20

Gareth Griffith Film

Gareth Griffith Film

Gareth Griffith
18.03.20 - 20.04.20

Trelar | Trailer

Trelar | Trailer

Gareth Griffith
18.01.20 - 01.04.20

Egni a decade of creativity

Egni a decade of creativity

Eleri Mills
27.09.19 - 18.12.19

Cafe Gallery

Cafe Gallery

Jilly Edwards
01.11.19 - 01.12.19

Oriel Cafe Launch

Oriel Cafe Launch

Marion Elliot
22.06.19 - 21.09.19

Twist

Twist

Cecile Johnson Soliz
29.06.19 - 11.09.19

Migrations Dance Film

Migrations Dance Film

Various
01.05.19 - 31.07.19

In Between the Folds are Particles

In Between the Folds are Particles

Anna Falcini

Mobile Tales

Mobile Tales

a group of talented young artists
09.03.19 - 30.03.19

Flexuous

Flexuous

Sophie Kumar-Taylor
09.03.19 - 30.03.19

Cartographic Imaginaries: Interpreting the Literary Atlas of Wales

Cartographic Imaginaries: Interpreting the Literary Atlas of Wales

Group Exhibition
01.02.19 - 18.03.19

Creu // Make & Jwrnal Selects//y Casgliad Jwrnal

Creu // Make & Jwrnal Selects//y Casgliad Jwrnal

Group Exhibition
17.11.18 - 30.01.19

Waking the Witch - Old Ways, New Rites

Waking the Witch - Old Ways, New Rites

Group Exhibition
15.09.18 - 07.11.18

Oriel Davies Open 2018

Oriel Davies Open 2018

Mutiple Artists
23.06.18 - 05.09.18

Migrations Dance Film | Season 12 | Quarter 1

Migrations Dance Film | Season 12 | Quarter 1

Various
01.04.18 - 30.06.18